Dodatkowa rekrutacja zakończona

Kołaczkowo, 15.11.2021 Informujemy, że w dniu 15 listopada br. zakończyła się dodatkowa rekrutacja uczestników projektu „Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim”.

Dodatkowa rekrutacja

Kołaczkowo 25.10.2021 r. Informujemy o pojawieniu się dodatkowego miejsca w projekcie Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim. Do udziału w projekcie zapraszamy osobę bezrobotną lub bierną zawodowo, zamieszkującą w powiecie nakielskim. W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym – stworzenie […]

Spotkanie informacyjne w Mroczy

W ramach trwającej rekrutacji uczestników projektu serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne w dniu 10 czerwca br. w godzinach od 14.00 do 15.00 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Mroczy (salka fitness na parterze). Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym (np. korzystające z […]

Przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju uczestników projektu

W ramach projektu Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim od 28 maja br. rozpoczynają się spotkania uczestników projektu z psychologiem, w ramach których opracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji/rozwoju w zakresie aktywizacji społecznej. Dla każdego z uczestników przewidziany jest półtoragodzinny wywiad prowadzony przez psychologa, na podstawie którego zaproponowane zostaną […]

Praca biura w trzecim tygodniu maja

Informujemy, że w trzecim tygodniu maja zmieniony został termin pracy biura projektu. Zainteresowanych zapraszamy w piątek 21 maja (zamiast we wtorek 18 maja br.) od godz. 12.30 do 13.30. Ze względu na stan epidemiczny prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Wydłużenie rekrutacji uczestników projektu

Informujemy, że do dnia 31 maja br. wydłużona została rekrutacja uczestników projektu „Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepracujące (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo). W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia: spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, trening motywacyjny i […]

Przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji/rozwoju uczestników projektu

Od 29 marca br. ruszają zajęcia w ramach projektu Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim. Uczestnicy projektu rozpoczynają spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji/rozwoju w zakresie aktywizacji zawodowej. Dla każdego z uczestników przewidziany jest półtoragodzinny wywiad prowadzony przez doradcę zawodowego, podczas którego […]

Spotkanie informacyjne w Kołaczkowie

W ramach trwającej rekrutacji uczestników projektu serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne w dniu 25 marca br. w godzinach od 14.00 do 15.00 w Pałuckim Zakątku w Kołaczkowie, przy ul. Ułańskiej 9 (gmina Szubin). Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym (np. korzystające z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne itp.). […]