Spotkanie informacyjne w Kołaczkowie

W ramach trwającej rekrutacji uczestników projektu serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne w dniu 25 marca br. w godzinach od 14.00 do 15.00 w Pałuckim Zakątku w Kołaczkowie, przy ul. Ułańskiej 9 (gmina Szubin). Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym (np. korzystające z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne itp.). Spotkanie informacyjne odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemicznym..

Post Author: Wojciech Elszyn