Wydłużenie rekrutacji uczestników projektu

Informujemy, że do dnia 31 maja br. wydłużona została rekrutacja uczestników projektu „Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepracujące (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo).

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym,
  • trening motywacyjny i dodatkowo terapia uzależnień lub socjoterapia lub terapia psychologiczna lub resocjalizacja lub siłownia z trenerem personalnym lub spotkania ze stylistką,
  • grupowe działania z zakresu aktywizacji społecznej: wyjazd do kina do Bydgoszczy, wyjście na kręgle, wyjazd do teatru, wycieczka do Torunia,
  • kursy/szkolenia/warsztaty podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje i/lub wiedzę i/lub umiejętności zawodowe,
  • warsztat z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), warsztat z zakresu autoprezentacji, wizyty studyjne w spółdzielni socjalnej, pośrednictwo pracy (pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, towarzyszenie uczestnikowi w trakcie rozmowy oraz omówienie jej przebiegu).
  • Udział w projekcie jest bezpłatny.
    W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do KONTAKTU.

    Post Author: Wojciech Elszyn