Kontakt

ul. Ułańska 9a,
89-200 Kołaczkowo

godziny pracy biura:

wtorek 1300 – 1400


Koordynator projektu:


Barbara Przybylska

tel. 515 821 224
e-mail: koordynator@fictomercial.pl

Kierownik projektu:


Wojciech Elszyn

tel. 512 088 909
e-mail: biuro@mastermind.edu.pl


Alfabiznes Wojciech Elszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim. Projekt dofinansowany w ramach Programu Grantowego Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.