Przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji/rozwoju uczestników projektu

Od 29 marca br. ruszają zajęcia w ramach projektu Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim.

Uczestnicy projektu rozpoczynają spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji/rozwoju w zakresie aktywizacji zawodowej. Dla każdego z uczestników przewidziany jest półtoragodzinny wywiad prowadzony przez doradcę zawodowego, podczas którego uczestnicy uzyskają informacje na temat proponowanych kursów, szkoleń, warsztatów zawodowych podnoszących kwalifikacje lub kompetencje. Na podstawie ścieżki określonej przez doradcę zawodowego uczestnicy wezmą również udział w innych formach wsparcia, które pomogą zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy.

Post Author: Wojciech Elszyn