Spotkanie informacyjne w Mroczy

W ramach trwającej rekrutacji uczestników projektu serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne w dniu 10 czerwca br. w godzinach od 14.00 do 15.00 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Mroczy (salka fitness na parterze). Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym (np. korzystające z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne itp.). Spotkanie informacyjne odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemicznym.

Szczegóły dotyczące rekrutacji: zakładka REKRUTACJA, zaś niezbędne dokumenty: zakładka DOKUMENTY.

Post Author: Wojciech Elszyn