Przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju uczestników projektu

W ramach projektu Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim od 28 maja br. rozpoczynają się spotkania uczestników projektu z psychologiem, w ramach których opracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji/rozwoju w zakresie aktywizacji społecznej. Dla każdego z uczestników przewidziany jest półtoragodzinny wywiad prowadzony przez psychologa, na podstawie którego zaproponowane zostaną indywidualne i grupowe formy wsparcia społecznego.

Ponadto rozpoczynają się również zajęcia z treningu motywacyjnego, dotyczące wyznaczania i realizowania celów, w tym pobudzenia aktywności społecznej i zawodowej.

Post Author: Wojciech Elszyn