Rekrutacja trwa…

Mieszkańców powiatu nakielskiego, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym (np. korzystające z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne itp.) zachęcamy do udziału w projekcie Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim. Jest to projekt, w ramach którego będziesz mógł/mogła uczestniczyć w różnorodnych działaniach z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej […]