Dodatkowe spotkanie w Nakle nad Notecią

W ramach trwającej rekrutacji uczestników projektu organizujemy dodatkowe spotkanie informacyjne w dniu 29 stycznia br., w godzinach od 14:00 do 15:00 w Pracowni Biznesu przy ulicy Gimnazjalnej 4 w Nakle nad Notecią..

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym (np. korzystające z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne itp.) do udziału w projekcie.

Post Author: Wojciech Elszyn